X2 HUAHIN OASIS RESIDENCE.

X2 HUAHIN OASIS RESIDENCE

376 หมู่ 3 ซอย 112 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

SAMPLE ROOM

LOOSE FURNITURE

POOL VILLA