Our HISTORY.

TORCH 2100 TO
G.PLAN DESIGN LIMITED

G.PLAN DESIGN LIMITED เป็นบริษัทที่ดำเนินการต่อจากบริษัท Torch 2100 จำกัด ซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี 2001 ทำธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกตลาด ญี่ปุ่น, อเมริกา, อิตาลี, เยอรมัน และอังกฤษ สู่บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและลอยตัว ตามความต้องการของดีไซน์เนอร์และลูกค้า กลุ่มลูกค้าของเราประกอบด้วย

  • ร้านอาหาร
  • บ้านตัวอย่างสำหรับโครงการ
  • เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตามความต้องการของลูกค้าและดีไซน์เนอร์
G.PLAN DESIGN LIMITED

แนวความคิดของ G.PLAN DESIGN LIMITED

  • ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
  • ผลิตตามความต้องการของลูกค้า
  • เน้นบริการครบวงจร
  • ให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“Your Assistant in CREATING A PERFECT Residence in Every Dimension”